spacer
Notausgänge Strzałka EH-Türwächter
EH-TürwächterKontrolery Wyjścia 179/1125, <br>alarm dzienny<br>
Kontrolery Wyjścia 179/1125,
alarm dzienny
Kontrolery Wyjścia 179/1125 służą do zabezpieczenia drzwi ewakuacyjnych wyposażonych w klamki lub dźwignie paniczne. Wyjątkowej konstrukcji kontrolery są bardzo skuteczną metodą ochrony przed nieuzasadnionym otwieraniem drzwi ewakuacyjnych. Posiadają wbudowany sygnalizator akustyczny alarmu otwarcia drzwi i stacyjkę kluczykową do załączenia, wyłączenia i kasowania alarmu.

Spełniają normy EN179 i EN1125 i pomimo tego, że stanowią skuteczne zabezpieczenie drzwi to jednocześnie pozwalają na wyjątkowo łatwe - za pomocą jednej ręki otwarcie drzwi po naciśnięciu klamki lub dźwigni panicznej.
Kontrolery Wyjścia 179/1125 występują w różnych wariantach:
Pod klamkę, pod klamkę z pre-alarmem, pod klamkę z transmisją radiową, dla dźwigni panicznych.


 
Blank


Folder
Folder
Zapraszamy do pobrania folderu, w którym znajdziecie Państwo więcej informacji dotyczących tego produktu. 
Blank


Kontroler Okna, <br>alarm dzienny<br>
Kontroler Okna,
alarm dzienny
Kontrolery Okien 179 służą do zabezpieczenia okien oraz drzwi ewakuacyjnych tarasowych. Wyjątkowej konstrukcji kontrolery są bardzo skuteczną metodą ochrony przed nieuzasadnionym otwieraniem okna lub drzwi ewakuacyjnych tarasowych. Posiadają wbudowany sygnalizator akustyczny alarmu otwarcia drzwi i stacyjkę kluczykową do załączenia, wyłączenia i kasowania alarmu.

Spełniają normy EN179 i pomimo tego, że stanowią skuteczne zabezpieczenie to jednocześnie pozwalają na wyjątkowo łatwe - za pomocą jednej ręki otwarcie okna lub drzwi po obróceniu klamki.
Kontrolery posiadają obrotową głowicę blokującą pozwalającą w łatwy sposób dostosować urządzenie do wymaganego kierunku blokowania.

Warianty produktu: PUR, PRAXIS, PLUS
 
Blank


GfS SMARTDisplay, ekran dotykowy
GfS SMARTDisplay, ekran dotykowy
Ekrany dotykowe wykorzystuje się w obiekcie do odzwierciedlenia graficznego poszczególnych drzwi ewakuacyjnych nadzorowanych przez Terminale Ewakuacyjne lub Kontrolery Wyjść. Na ekranie pokazany jest stan każdych drzwi oraz ich rozmieszczenie na mapach obiektu (opcja) dzięki czemu można bardzo szybko zlokalizować miejsce zdarzenia. Z poziomu wyświetlacza można sterować wybranymi drzwiami lub grupami drzwi. Na kolorowych wyświetlaczach można odzwierciedlić 8,16,32 drzwi. Wyświetlacze posiadają możliwość podłączenia do magistrali BUS.


 
Blank

Seite: 1

spacer
  spacer spacer