spacer
Sygnalizacja włamania Strzałka Karty centrali, I-BUS
Karty centrali, I-BUS15330
15330
karta obszaru dla podłączenia urządzeń obsługowych dwóch obszarów zabezpieczeń, max 8 kart dla 16 obszarów,
4 wejścia/reset; U/R wewn ; uzbr. zewn.; rozb. zewn./, 5 wyjść OC (+),
 
Blank


15340
15340
karta magistrali M-BUS dla MC1500,
max 8 na magistrali I-BUS, 2 magistrale M-BUS proste lub 1 pętla
 
Blank


15342
15342
karta magistrali P-BUS dla MC1500,
max 1 na magistrali I-BUS,
2 magistrale proste P-BUS
 
Blank


15350
15350
karta 8-liniowa dla MC1500,
max 16 na magistrali I-BUS, 8 diod LED stanu Linii, dioda LED stanu karty
 
Blank


15352
15352
karta 16-liniowa dla MC1500,
max 8 na magistrali I-BUS,
2 diody LED stanu Linii 1 -8 i 9 -16
 
Blank


15360
15360
Karta 8-przekaźnikowa, MC1500,
max 8 na magistrali I-BUS
8 przekaźników NO/NC, 8 diód LED stanu PK, dioda LED stan karty
 
Blank


15362
15362
Karta 8-przekaźnikowa oraz 8 wyjść ster.(+), max. 4 na I-BUS, MC1500, 6 przekaźników NO/NC, 2 przekaźniki NO lub NC /wybór/, 8 wyjść sterujących OC (+), 2 diody LED stan /dioda V1--PK 1-8/ ; /dioda V2--wyjścia OC 1-8/
 
Blank

Strona: 1 2

spacer
  spacer spacer